למידה בחירום

צוות לשעת חירום

ראש הצל"ח - מנהל בית הספר

– כינוס וניהול ישיבות הצל"ח

– עריכת תרגולי סימולציות לעת חירום

– אישור או הכנה של הודעות לעיתונות בזמן החירום

– אישור כל דפי המידע המופצים לתלמידים, למורים ולהורים

– עבודה רצופה עם סגן הצל"ח ומרכז צוות הייעוץ הפסיכולוגי

סגן ראש הצל"ח (סגן מנהל בית-הספר)

– הגשת עזרה לראש הצל"ח

– פיקוח על הוצאה נכונה אל הפועל

של החלטות הצל"ח

– תיאום התקשורת הבית-ספרית

– כינוס וקישור בית-הספר עם גורמי חוץ

– דובר רשמי ויחיד מתוך בית-הספר

לפניות אמצעי התקשורת

מרכז צוות הייעוץ (יועץ או פסיכולוג)

– עבודה רצופה עם ראש הצל"ח וסגנו

– אימון הצל"ח וצוות בית-הספר

(מורים ומִנהלה) בהתמודדות פסיכולוגית

(סימולציות)

– העברת מידע פסיכולוגי לגורמים

הטיפוליים בקהילה

– הכוונת צוות היועצים לטיפול נכון

באוכלוסייה הזקוקה לייעוץ: תלמידים,

הורים ומורים – קביעת היקף וסוג

ההתערבות

מזכירה/מרכזת צל"ח (מזכירת בית-הספר)

– אחריות לדפי הקשר לשם יידוע הצל"ח

וצוות בית-הספר על אסון וכינוסו

– העברת הודעות על-פי הנדרש

– עריכת מעקב אחרי התקשורת הבית-

סיפרית (מענה, רישום וסינון כל

שיחות הטלפון הנכנסות והמתייחסות

לאסון)

– תיאום וארגון שיחות הטלפון של תלמידים

להוריהם ומהוריהם

אחות בית-ספר


– עריכת רישומים של צרכים מיוחדים

לאוכלוסיית בית-הספר (לדוג': סוג דם מיוחד

לתלמיד, רגישות לתרופות)

– אחריות על ציוד עזרה ראשונה בבית-הספר,

תקינותו וריענונו

– דיווח של צרכים שיגרתיים ו/או מיוחדים של

ציוד רפואי לסגן מנהל בית-הספר (סגן ראש

הצל"ח)

– מתן עזרה ראשונה בעת הצורך, עד להגעת

צוותי חירום רפואיים

– העברת מידע רפואי רלוונטי לצוותי החירום

בעת הגעתם

אחראי ציוד ומקלט (מינהלן בית-הספר,בעזרת השרת)

– הכנת ציוד נדרש לעת חירום בהתאם

להחלטות הצל"ח וחוזרי מנכ"ל

– אחריות על ציוד כללי בבית הספר, תקינותו

וריענונו (מטפי כיבוי-אש)

– דיווח על צרכים שגרתיים ו/או מיוחדים ובציוד

בפני סגן מנהל בית-הספר (סגן ראש

הצל"ח) לדוג': הוספת נקודות למערכת

הכריזה

– הכשרת המקלט ואחזקתו השוטפת

– בעת חירום: פינוי והכשרת מקום לאנשי

התקשורת

יועצות ומרכזי שכבות (תפקוד בשעת חירום)

– זיהוי מערך הפגיעות ברמת הפרט

והקבוצה

– הדרכה ראשונית למורים המחנכים

– הפעלת מערך עבודה עם כיתות בהתאם

לתכניות מגירה מתאימות

מנתב קהל

– הכוונת האנשים המעורבים באירוע

והלוקחים חלק בניהולו ובהתמודדות עמו

– בתיאום עם הרשויות (משטרה, מכבי-אש

ומד"א) – פינוי צירים: בתוך בית-

הספר ובסביבתו הקרובה

– ניתוב והגבלת כניסה לשטח

בית-הספר

– הכוונת נציגי התקשורת למקום

שהוקצה להם מראש

– הכנת שילוט בהתאם לנ"ל

איש-קשר להורי בית-הספר (ראש ועד - ההורים)

– ריכוז מידע הרלוונטי להורי התלמידים

והעברתו

– סיוע באיתור וגיוס מתנדבים מקרב

ההורים בעת אסון

– סיוע באיתור וגיוס ציוד וחומרים

מההורים (לפי צורך ומומחיות

ההורים)

– הכנת צוותים ראשוניים לעזרה, תוך

תיאום עם ראש הצל"ח או סגנו

הנחיות לבעלי תפקידים

אתר פיקוד העורף

נוהל למידה בחירום

נוהל בי״ס שעת חירום

קישורים שימושיים

moodle

משו״ב תלמידים והורים

משו״ב מורים

rss לשעת חירום

מגמת אלקטרוניקה

דבר ראש רכז מקצוע

מטרת העל במגמה היא לתת ללומד חווית לימוד טכנולוגית מעשירה בסביבת למידה עדכנית בדגש על שלושה עקרונות מרכזיים:

  1. טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית.
  2. חינוך לחשיבה במסגרת למידה מבוססת פרויקטים.
  3. טיפוח מיומנויות עבודת צוות

סילבוס

2  –  ש"ש  עיוני

  1 –  ש"ש התנסותי

 2  –  ש"ש  עיוני

  1 –  ש"ש התנסותי

במקצוע זה לומדים התלמידים את הבסיס לעולם הטכנולוגי, כחצי מתוכנית הלימודים במקצוע זה לומדים התלמידים יישומים בתחום החשמל כמו המקצוע מבוא להנדסת אלקטרוניקה וחצי ממנו פיתוח חשיבה אלגוריתמית במסגרת לימודי תוכנה בשפת #C.